Neřízené protlaky

Bezvýkopová pokládka inženýrských sítí využitím zemních raket

nerizene protlaky
nerizene protlaky

Zemní raketa - neřízené protlaky

Neřízené protlaky se provádějí pomocí pneumatického protlačování zemní raketou, kdy pohyblivá hlavice se sekáčem narušuje silnými rázy okolní materiál. Současně s sebou zatahuje ochranné PVC trubky o max. DN 225mm. Zemní raketa je pracovní nástroj ve tvaru železného válce s profilovanou razící hlavou. Na cíl je nasměrována zaměřovací optikou. K úskalí této technologie patří fakt, že během práce již není možné ovlivnit směr rakety. Proto se také tento způsob nazývá „neřízený protlak“.

        Tato technologie je využívána zejména na kratší vzdálenosti (maximální délka 15m) a také v místech, kde není dostatečný prostor pro umístění stroje pro řízený protlak. U vstupní i výstupní jámy postačí prostor 2,2 x 1,2m. Jáma samozřejmě musí svou hloubkou odpovídat hloubce požadovaného vrtu. Pokud není možnost připravit stejnou koncovou jámu o daných rozměrech, lze v některých případech s raketou i vycouvat a ochranné potrubí dodatečné vsunout do vrtu. Při couvání však hrozí zasypání vrtu. 

Neřízený protlak v praxi

Neřízený protlak je využíván na kratších vrtech a také tam, kde nelze z důvodu nedostatku místa přistavit velký stroj pro řízené vrtání.

Pro jasnější představu o průběhu práce na neřízeném protlaku, shlédněte krátkou animaci. V tomto případě je však chránička vtažena do vrtu až dodatečně, což je možné jen v jílovitých půdách, kde nehrozí zasypání vrtu. V našich podmínkách je spolehlivější tahat chráničkou za raketou.

Neřízené protlaky

Realizované projekty

Ukázky z realizací neřízených protlaků v místech, kde nebylo možné využít řízený protlak z  důvodu nedostatku místa pro přistavení velkého stroje pro řízené vrtání či v případech, kde se jedná o kratší vzdálenosti. 

Přejít nahoru