Řízené protlaky

Bezvýkopová pokládka inženýrských sítí metodou řízeného protlaku

rizene-protlaky-foto1b
rizene-protlaky-foto1a

Řízené protlaky - bezvýkopová technologie

     Řízené protlaky slouží pro bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí, zejména pro podvrtávání komunikací, železničních tratí, parkovišť či vašich zahrad.  Jsou vhodné pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové kanalizace a gravitační kanalizace (se spádem min.3%) a mají mnoho nesporných výhod. Využívají se hlavně tam, kde běžné výkopy nejsou vhodné, např. pod silnicemi, železničními tratěmi i celými budovami a rodinnými domy. Možná délka provedeného vrtu je závislá jednak na geologických podmínkách, ale také na požadovaném průměru pokládaného potrubí a pohybuje se od 6m do 120m vcelku. Používané potrubí je nejčastěji z polyetylenu (PEHD).  Jasnější představu o průběhu prací si můžete udělat také pomocí animace  … klikni zde

        Mezi omezující faktory použití zemních protlaků patří především půdní podmínky. Za nejvhodnější podmínky je považováno hlinité půdní podloží a jíl bez podílu kamene. Problematičtější může být prostředí nesoudržných půd, jako jsou hrubé štěrky a písky. Mezi nevhodnou geologii pak řadíme kamenité podloží, hrubý štěrk či stavební suť. Další možnou komplikací může být nemožnost přistavení nákladního automobilu s vodními nádržemi či malý prostor pro umístění vrtacího stroje za výkopem (pro Vermeer D20x22 – min. 6m, ideálně 10m, pro Vermeer D7x11 – min. 4,5m, ideálně 6m).  Pro tyto případy je pak namísto řízený protlak vhodnější realizovat neřízený protlak.  

Neřízené protlaky
vermeer logo
Takeuchi logo
logo Zemní protlaky
logo dt protlaky 836x405 1
web iveco hlavicka

     Řízené protlaky nahrazují klasický výkop v okamžiku, kdy nechcete nebo nemůžete rozkopat pozemek. Potřebné napojení kupříkladu vodovodního či plynového potrubí tak provedeme pomocí vrtání pod povrchem. Výsledkem zemního protlaku je plastová roura (chránička) vedoucí pod zemí, kterou lze následně inženýrské sítě protáhnout. 

Řízený protlak v praxi

Výkop

Na počátku je příprava vstupní a výstupní jámy o velikosti cca 1x2m.

Protlak

Ocelové tyče se otáčejí a zavrtávají do terénu díky vrtné hlavici.

Rozšíření

V cílové jámě dojde k výměně za rozšiřovací hlavu a napojení potrubí.

Zátah roury

Postupným vtahováním jednotlivých tyčí zpět dochází k zatažení potrubí.

Hotovo

Výsledkem každého protlaku je plastová roura (chránička) vedoucí pod zemí.

Otázky a odpovědi

vermer1

Zemní protlaky šetří nejen čas, díky rychlosti jejich provedení, ale také peníze, neboť minimalizují nákladné výkopové práce i následné terénní úpravy. Zároveň téměř neomezují provoz na komunikaci. Díky sondě a měřícímu zařízení Digi Track je také zaručena přesnost při vstupu do koncové jámy i schopnost vyhnout se překážkám na trase.

Proveditelnost vrtu závisí na mnoha faktorech. Nejčastěji hodnotíme typ podloží, důležitý je ale také dostatečný prostor pro umístění stroje u vstupního výkopu. Velikost potřebného prostoru závisí na zvoleném typu stroje (5m za jámou v dráze vrtu pro Vermeer D7x11 a 6,5m pro Vermeer D20x22). Jelikož se řízené vrty provádějí vždy s podporou vody a obvykle také s podporou výplachové směsi bentonitu, je nutné mít možnost přistavit nákladní vůz s vodními nádržemi v dosahu vrtu. Samozřejmostí je také zhodnocení umístění ostatních sítí v dráze vrtu. Před realizací zemního protlaku nebo podvrtu je nezbytné, aby zadavatel vytyčil nebo odkryl všechny inženýrské sítě, které dráhu protlaku křižují.

Realizovatelná délka řízeného protlaku se pohybuje v rozmezí od 6m do 120m vcelku při průměru od 32mm do 300mm.

Řízený protlak provádíme pomocí vrtné soupravy. Souprava postupně přidává jednotlivé ocelové tyče, které se díky vrtné hlavici na pilotní tyči zavrtávají otáčivým pohybem do terénu. Díky měřícímu zařízení a také díky sondě v pilotní tyči je možné přesně kontrolovat její pozici a upravovat (řídit) směr. Mírně zatáčet lze jak vodorovně tak i svisle. V cílové jámě je vrtná hlavice nahrazena rozšiřovací hlavou požadovaného průměru a zároveň dojde k napojení potrubí. Postupným vtahováním jednotlivých tyčí zpět do soupravy dochází k zatahování potrubí.

Cenu zakázky určujeme individuálně podle druhu zvolené technologie protlaku, průměru protlaku, dále také dle typu a velikosti chrániček, které se do vrtu instalují. Důležitým kritériem je ale i délka vrtu a v neposlední řadě také kvalita a typ podloží. Mezi těžší podmínky řadíme kupříkladu štěrk, písek či kamenité podloží.

Působíme výhradně v Čechách, nicméně jsme schopni zprostředkovat či doporučit prověřenou společnost i z vašeho regionu.

Přejít nahoru